Waardoor wordt astma veroorzaakt

Onderzoekers hebben nog niet kunnen ontdekken wat de precieze oorzaak is van astma, aangezien het een resultaat is van een complexe interactie tussen genetische en omgevingsfactoren. Bepaalde omgevings- en genetische factoren kunnen zowel op zichzelf als in combinatie astma veroorzaken of de ziekte verergeren.

Omgevingsfactoren
Omgeving speelt een belangrijke rol in de oorzaak van astma, zoals het roken van de moeder, wat kan leiden tot piepende ademhaling en respiratoire ontstekingen. Het gedurende langere tijd inademen van vervuilde lucht, hoge ozon-niveaus en vervuiling door verkeer worden ook vaak in verband gebracht met de oorzaken van astma.

Onder pasgeborenen is het risico op astma bij kinderen die met een keizersnede ter wereld zijn gebracht bijna 20% hoger dan bij kinderen die op natuurlijke wijze zijn geboren.

Stress, zowel op psychologisch as lichamelijk gebied, kan astma veroorzaken bij kinderen en volwassenen. Het kan zowel astma als het immuunsysteem beïnvloeden. Virale respiratoire ontstekingen in de babytijd kan ook astma veroorzaken onder jonge kinderen, en te veel gebruik van antibiotica kan ook een oorzaak zijn. Dit wordt op dit moment aan grondig onderzoek onderworpen.

Astma komt erg vaak voor onder kinderen in westerse landen. Dit komt door veelvuldig gebruik van schoonmaakmiddelen en de enorme toename in het gebruik van antibiotica en keizersnedes. Door blootstelling aan gunstige bacteriën op negatieve wijze te beïnvloeden tijdens een fase waarin deze belangrijk zijn voor de ontwikkeling, kunnen astma en allergieën ontwikkelen.

Genetische factoren
Uit genetisch onderzoek gebleken dat er ruim 100 genen zijn die astma kunnen veroorzaken. In 2005 is dit aantal echter geslonken tot 25. Hoewel de resultaten in het onderzoek tot nu toe nog niet consistent zijn, zijn er nog altijd veel genen die in verband worden gebracht met het immuun systeem of het moduleren van ontstekingen. Zelfs onder de bestudeerde genen, is er nog geen goed onderzoek gedaan onder alle bevolkingsgroepen.

Er zijn indicaties voor dat genen niet altijd in alle omstandigheden in verband worden gebracht met de oorzaken van astma. Het is echter wel zeker dat als iemand in een familie aan astma lijdt, een of enkele van de kinderen op den duur ook astma kunnen ontwikkelen.

Onderzoekers dienen echter nog veel meer onderzoek te verrichten om de complexe interactie tussen genen en omgeving bij het ontstaan van astma tot op de bodem uit te zoeken.

Post by Globetrotter

Geef een reactie