Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Patri Bas BVBA Rozenlaan 33 2630 Aartselaar info@medischevragen.com Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die de uitgever aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.medischevragen.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.medischevragen.com (ook niet via een eigen netwerk). De uitgever kan er niet voor instaan dat de informatie op www.medischevragen.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. www.medischevragen.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.medischevragen.com te kunnen raadplegen. De product- en merknamen van de genoemde producten zijn eigendom van de betreffende rechthebbenden. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. De esculaap afbeelding: Description:Rod of Asklepios: E.van Herk, copyright holder of this work. Source: This is a part of Image:Esculaap2.png, version of 2006-04-14, published under GFDL, original uploader of that file was Evanherk Wikipedia pagina bijgewerkt op 24/01/2018
image
https://medischevragen.com/wp-content/themes/blake/
https://medischevragen.com//
#50CCB3
style2
paged
Berichten aan het laden...
/home/u798260932/domains/medischevragen.com/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://medischevragen.com/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Vul hier je mailadres in
on
off

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Vindt u dit goed? Meer weten ?

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close