Stadia van borstkanker

Evenals alle andere soorten kanker, wordt borstkanker onderverdeeld in verschillende stadia en substadia. Deze groeperingen helpen de mate van uitzaaiing van de kanker naar andere delen van het lichaam aan te geven. Ieder stadium heeft een andere kans op genezing. In stadium 0 is de kans op herstel het grootst en in stadium IV het kleinst.

Als de borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, en als behandeling onmiddellijk wordt gestart, dan is de kans op herstel vrij groot.

Borstkanker stadia worden uitgedrukt in Romeinse cijfers, van stadium 0 tot stadia I, II, III, IV.
De letters A, B en C worden gebruikt om de substadia aan te duiden, zoals stadia III A, III B, III C. Hier volgt een opsomming van de stadia bij borstkanker: Stadium 0 wordt ook wel carcinoma in situ of DCIS genoemd. In stadium I heeft de tumor de lymfeknopen in de oksels nog niet bereikt.

In stadium II A zal de grootte van de tumor variëren tussen 2 cm en 5 cm, en het zal de lymfeknopen in de oksels nog niet hebben bereikt.Als de tumor echter kleiner is dan 2 centimeter in diameter, dan zijn de lymfeknopen in de oksels misschien al aangedaan.

Hetzelfde geldt voor stadium III A, maar als de tumor in dit geval tussen de 2 en de 5 cm groot is, dan heeft de tumor zich al uitgezaaid naar vier of misschien zelfs meer oksel lymfeknopen. In stadium III B zal de tumor minder dan tien lymfeknopen in de oksels aangedaan, of de huid van de borst of de borstwand kan gepenetreerd zijn.

Eenmaal aangekomen bij stadium III C zijn er meer dan tien oksel lymfeknopen ten prooi gevallen aan de kanker, of inwendige borst lymfeknopen, infraclaviculaire lymfeknopen of meer dan tien supraclaviculaire lymfeknopen. Stadium IV wordt gekenmerkt door uitgebreide uitzaaiing.

Post by Globetrotter

Comments are closed.