Epilepsie Fonds

Epilepsie is een ziekte die wereldwijd erg veel voorkomt. Volgens de statistieken lijdt ongeveer 2% van de Amerikaanse bevolking aan deze aandoening. Epilepsie wordt gekenmerkt door, onder andere, aanvallen, het op de grond vallen, bewustzijnsverlies, soms convulsies, enz.

Epilepsie Fonds
Er is een vrijwillige gezondheidsorganisatie, het Epilepsie Fonds, wat gewijd is aan het zorgen dat epilepsie patiënten aangenaam kunnen leven, en zorgen dat epilepsie patiënten een normaal en relatief gezond leven kunnen leiden.
De functie van het Epilepsie Fonds is het bieden van verschillende diensten aan epilepsie patiënten en hun familie, het voorlichten en adviseren van epileptici en hun te laten zien hoe zij een normaal leven kunnen leiden, wat ze wel en niet moeten doen, welke medicatie zij moeten nemen, welke diëten zij moeten volgen, met wie ze in geval van nood contact op moeten nemen,etc. Het fungeert ook als een soort steungroep, wat ook hard nodig is onder de epilepsie patiënten. Het is verbonden met de National Health Council en International Bureau for Epilepsy.

Het epilepsie fonds heeft verschillende kantoren en franchises verspreid over de hele wereld. Dit betekent dat het epilepsie fonds niet alleen een nationale organisatie is, maar dat het ook op wereldwijd, internationaal niveau functioneert. Iedere staat in de Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld een afdeling van het Epilepsie Fonds, zoals de Epilepsy Foundation of California, Epilepsy Foundation of Texas, en Epilepsy Foundation of Minnesota etc.

Het epilepsie fonds streeft uiteraard naar een primair doel, wat er vooral op richt te zorgen dat epilepsie patiënten deel kunnen nemen aan alle normale mainstream activiteiten die gezonde mensen ook uitvoeren. Een ander aspect van het epilepsie fonds wat minder uitgelicht wordt is het sponsoren van onderzoek en ontwikkeling van medicijnen en curatieve technieken en preventieve maatregelen die de ziekte zouden kunnen genezen of het probleem uit zouden kunnen roeien. Ook wordt er gewerkt aan het brengen van verandering in bepaalde wetten en regels in het lang zodat epileptici dezelfde mogelijkheden hebben als ‘gewone’ burgers.

Post by Globetrotter

Geef een reactie