Astmatische Bronchitis

Astmatische Bronchitis

Astmatische bronchitis komt voornamelijk voor bij mensen die in hun kindertijd astmatische problemen hebben gehad, en tekenen ervan in volwassenheid. Dit komt door het terugkeren van een recent respiratoir probleem dat zich heeft doorontwikkeld tot chronische bronchitis, was ernstige complicaties met zich meebrengt. Mensen die geïnfecteerd zijn met chronische bronchitis dat leidt tot deze aandoening, zijn vaak mensen die een medische voorgeschiedenis hebben van astma, wat beschadiging van de luchtwegen tot gevolg heeft gehad. Behandelingen die in het verleden zijn toegepast hebben in dit geval onvoldoende effect gehad door het slijm dat verstopping van de luchtwegen veroorzaakte.

Volgens medische professionals zijn de symptomen van astmatische bronchitis moeilijk te herkennen, omdat zij sterk lijken op de symptomen van chronische bronchitis en emfyseem. Er is sprake van soortgelijke symptomen als een ernstige hoest dat gepaard gaat met het opgeven van slijm, bemoeilijkte ademhaling, pijn op de borst en nog veel meer. Hierdoor is het vaak moeilijk de juiste diagnose te differentiëren. Er zijn veel respiratoire ziektes die moeilijk te onderscheiden zijn, en de lichamelijke symptomen zijn veelal hetzelfde, waardoor onjuiste diagnoses kunnen worden gesteld. Om astmatische bronchitis vast te stellen worden er daarom een aantal laboratorium onderzoeken en lichamelijke onderzoeken uitgevoerd. Op deze manier kan deze bedreiging voor de gezondheid zo spoedig mogelijk worden tegengegaan.

Het is van groot belang dat iemand die geïnfecteerd is met astmatische bronchitis, goed begrijpt hoe de aandoening in elkaar zit en hoe het behandeld kan worden. Dit is een respiratoire aandoening dat vaak volgt op chronische bronchitis en andere pulmonale aandoeningen. Deze aandoeningen hebben ontstekingen veroorzaakt waardoor de ademhalingswegen beschadigd zijn geraakt, met als gevolg dat de slijmvliezen en de bronchiën de ademhaling juist belemmeren. Dit kan vooral gaan irriteren als de patiënt wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld pollen en stof. Het is een algemeen bekend feit dat als je eenmaal besmet bent met een respiratoire ziekte, de ademhalingswegen de eerste verdediging bieden; door bepaalde factoren is deze verdediging beschadigd geraakt waardoor er serieuze problemen kunnen ontstaan.
Asthma inhaler being used by boy in blue shirt
De bronchiën produceren slijm en de slijmvliezen en andere zachte weefsels worden bedekt met cilia (trilharen) die voorkomen dat virussen een weg kunnen banen naar de longen. Als je echter al langere tijd bent blootgesteld aan bepaalde irriterende factoren, dan bestaat de kans dat een virus dat in de lucht zweeft, dit beschermingsmechanisme voorbij weet te komen, waardoor er ontsteking en infectie kunnen ontstaan. De bronchiën gaan dan een nog grotere hoeveelheid slijm produceren, waardoor de passage door de ademhalingswegen belemmerd wordt, en ademhaling wordt bemoeilijkt.

Onthoud dat astmatische bronchitis veroorzaakt wordt door blootstelling aan externe irriterende factoren gedurende een langere periode, en dat dit een aanleiding vormt voor ernstige respiratoire aandoeningen, verzwakking van het immuun systeem en hyperactiviteit van de ademhalingswegen. Deze elementen zijn allemaal belangrijke factoren in het ontwikkelen van astmatische bronchitis. Rokers zijn onder andere mensen die een verhoogd risico hebben op deze aandoening. Een aantal van de meest voorkomende symptomen van astmatische bronchitis zijn hoesten, hijgen, pijn op de borst en bemoeilijkte ademhaling.

Het is daarom belangrijk altijd factoren in acht te nemen die kunnen leiden tot deze aandoeningen. Het kan geen kwaad om rook en andere irriterende factoren te vermijden die de gezondheid kunnen schaden.